חדשות
  1. ברוכים הבאים לאתר החדש של HRS הפורטל הגדול למשאבי אנוש | מה חדש באתר ? צ'ט און ליין בין HR ל HR לצוות האתר

  2. ארגז טפסים נהלים ושאלונים לשימושכן החופשי | ניוזלטר שבועי כל האירועים החמים בתחום וגם מה שחדש

  3. מאמרים מקצועיים בתחום משאבי אנוש | גיוס | הדרכה | דיני עבודה | ניהול | רווחה

משבר הקרונה מה חשוב לדעת בשעת חירום

משבר הקורונה מציב בפני המעסיקים אתגרים חדשים בכל הנוגע לאופן העסקת העובדים. 
תחום יחסי העבודה בימים אלה מוכוון על ידי צו בריאות העם (נגיף הקורונה החדש) (בידוד בית) (הוראת שעה), התש"ף- 2020 (להלן: "צו בריאות העם"), התקנות לשעת חירום השונות המתייחסות לנגיף הקורונה החדש, וכן חוזרים והנחיות מטעם משרדי הממשלה (משרד הבריאות, משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים), המפרסמים חוזרים והנחיות בהתאם לקצב התפתחות מחלת הקורונה.


בהתאם לתקנות שעת חירום (הגבלת מספר העובדים במקום עבודה לשם צמצום התפשטות נגיף הקורונה החדש), תש"ף-2020, חלק ניכר מהמעסיקים במשק נדרשים להפחית ב 85% את מצבת כוח האדם בארגון, ולהמשיך להעסיק רק עובדי ליבה. במקרים מיוחדים  ניתן להגיש בקשה למשרד העבודה לאישור העלאת מצבת העובדים ל 30% מעובדי הליבה של החברה. כמו כן, ענף הבניה ותת ענפי משרד הבריאות הוחרגו מההגבלות וממשיכים לפעול במצבת כוח אדם מלאה. 
לגבי עובדים אשר מועסקים בתקופה זו, על המעסיק לנהוג בהתאם לקבוע בתקנות שעת חירום (נגיף הקורונה החדש - הגבלת פעילות), תש"ף-2020:

  • טרם הגעת עובד למקום העבודה, על העובד למדוד חום ולמלא הצהרה על מדידת חום והיעדר התסמינים: חום גוף מעל 38 מעלות צלזיוס, שיעול, קושי בנשימה; עם הגעת העובד למקום העבודה, עליו למסור למעסיק טופס הצהרה ייעודי, אשר הונפק ביום 31.3.2020, על ידי משרד הבריאות, כשהוא מלא וחתום על ידו; המעסיק יאסוף וישמור את הטפסים הנ"ל.
  • יש לשמור על מרחק של שני מטרים בין עובד לעובד; במקום עבודה שבו לא ניתן לשמור על מרחק כאמור, ידאג המעסיק לאמצעים אחרים למניעת הדבקה.
  • לכל עובד יוקצה ציוד אישי קבוע, ככל האפשר, ובכלל זה מקלדת, עכבר, טלפון קווי; ציוד בשימוש של יותר מאדם אחד, יעבור חיטוי קפדני לפני כל העברה מאדם לאדם.
  • יש להנחות את העובדים בנוגע לשמירה קפדנית של כללי היגיינה ובכלל זה שטיפת ידיים.
  • יש להנחות את העובדים כי בעת שימוש במעלית במקום העבודה, לא יהיו במעלית יותר משני נוסעים.
במידה והחברה מחליטה שאין ביכולתה להמשיך ולהעסיק את כלל העובדים, עומדות בפניה מספר אפשרויות פעולה:

הקטנת היקף המשרה של העובדים באופן גורף (מ- 100% משרה ל- 50%, 60%, וכו' - בהתאם לצורכי החברה) או באמצעות קביעת ימי עבודה מסוימים בהם העובדים יתייצבו לעבודה (רק ימים ב' ו-ד', למשל). 
על מנת לפעול כאמור יש לקבל את הסכמת העובד להרעה בתנאי העסקתו, וזאת במסגרת הליך שימוע מסודר אשר ייערך עמו. עובד רשאי שלא להסכים להפחתת היקף המשרה. במקרה זה הוא יוכל להתפטר בדין מפוטר ויהיה זכאי למלוא פיצויי הפיטורים או שהחברה תמשיך בהליך פיטורים. 

הפחתה בשכר העובדים
באפשרות החברה להחליט על קיצוץ בשכר העובדים. יחד עם זאת, הוצאת ההחלטה לפועל כרוכה בקבלת הסכמת העובד בכתב. מאחר שגם פעולה זו מהווה הרעה מוחשית בתנאי העבודה של העובד, יש לערוך לעובד הליך שימוע. במקביל, עומדת בפני העובד האפשרות לסרב ולהתפטר בגין מפוטר, על כל המשתמע מכך. 

הוצאת עובדים לחופשה ללא תשלום (חל"ת)
ניתן להוציא את העובדים לחופשה ללא תשלום, שאינה על חשבון ימי החופשה הצבורים שלהם, ובה מתנתקים יחסי עובד - מעסיק (לרבות עצירת ותק העסקה לאותה תקופה). גם כאן נדרשת הסכמת העובד בכתב, כאשר העובד רשאי לסרב להוצאתו לחל"ת ולהתפטר בדין מפוטר.
בהתאם להנחיות הביטוח הלאומי עובד ישראלי, אשר מעסיקו הוציא אותו לחל"ת של 30 ימים ומעלה בשל משבר הקורונה, זכאי לדמי אבטלה מהמוסד לביטוח לאומי.

פיטורים
משבר הקורונה וירידה בפעילות המעסיק מהווים עילה לגיטימית לפיטורי עובד. טרם הפיטורים יש לזמן את העובד לשימוע בהתאם לכללים הקבועים בדין. 
יצוין כי ניתן לקיים את השימוע באמצעים דיגיטליים (ZOOM, SKYPE וכו') או, כשבכל שימוע - לבקש את תגובת העובד בכתב. 
פיטורי עובד במקרה זה זהים לפיטורי עובד בימי שיגרה, ויש לערוך עימו גמר חשבון כדין ולשלם לו את זכויותיו לרבות פיצויי פיטורים.
יודגש כי ככל שמדובר בעובדים המוגנים על פי חוק עבודת נשים (עובדות בטיפולי פוריות/היריון/לידה /חופשת לידה או עובדים בטיפולי פוריות), החל מיום 6.4.2020 יכול המעסיק בהסכמת העובד/ת ותוך כדי עמידה בתנאים שנקבעו בתקנות שעות חירום (נגיף הקורונה החדש) (חוק עבודת נשים), התש"פ 2020, להוציאם לחל"ת ללא קבלת היתר מהממונה על חוק עבודת נשים, וזאת לתקופה שלא תפחת מ 30 ימים ולא תעלה על 60 ימים.
אם המעסיק אינו עומד בתנאים אשר נקבעו בתקנות, יידרש לבקש ולקבל היתר מהממונה על חוק עבודת נשים. היתר כאמור ניתן לאחר הגשת טופס ייעודי לכך בהליך מזורז מיוחד המופעל בימי משבר הקורונה.
יצוין עוד, כי בימי משבר הקורונה כאשר עולה צורך לקיים שימועים לכמות גדולה של עובדים בפרק זמן קצר מקובל להשתמש בפרקטיקה של "שימוע בסדר הפוך". במקרה זה מודיעים לעובד במכתב על הכוונה להקטין את היקף עבודתו או לצמצם בשכרו או לסיים את העסקתו, ומציעים לו את האפשרות להגיש תגובה בכתב, או לדרוש שיתקיים שימוע באמצעים דיגיטליים, כאופציה ולא כמסלול עיקרי. כלומר מודיעים לעובד שהוא מוזמן להעלות את טענותיו בכתב ככל שהוא מעוניין בכך, וככל שהוא מעוניין לתאם ישיבת שימוע עליו לציין זאת בתגובה לזימון. אם אין לו התנגדות למהלך עליו לחתום על המסמך ולהשיבו לידי החברה.

בידוד בית של עובד
עובד עלול להיעדר בתקופה זו מן העבודה בשל חובה לשהות בבידוד ביתי. דין היעדרות זו תהא כדין מחלה.
משרד הבריאות הוציא "תעודת מחלה גורפת", והעובד לא יידרש להציג אישור רפואי רגיל. עובד השוהה בבידוד יידרש להציג למעסיק הצהרה שלו חתומה בדבר סיבות הבידוד ותיאור פוטנציאל החשיפה למחלה.
יוזכר, כי בהתאם לסעיף 2(א) לחוק דמי המחלה, לא יהא העובד זכאי לתשלום עבור יום ההיעדרות הראשון, בעוד שעבור הימים השני והשלישי להיעדרו - יהא זכאי ל- 50% משכרו, והחל מהיום הרביעי להיעדרו ואילך - ישולם לעובד תשלום מלוא דמי מחלה, בשיעור 100% משכרו.
זאת ועוד, במידה ולעובד אין יתרת ימי מחלה, העובד לא יהא זכאי לתשלום מאת המעסיק.


הערות:

    אין תגובות

השאר תגובה

כתובת האימייל שלך לא תפורסם. שדות חובה מסומנים *